A szegények várnak:

Útjukat kereső fiatalokat, , akik legalább egy éves tapasztalatszerzésre átadják magukat nyitott szívvel az Úr hangjára, hogy tisztázzák magukban,
milyen misszióra hívja őket Isten.
Fiatalokat (lányokat), akik legalább egy éven át osztozni akarnak Misszionárius Nővéreink szolgálatában, és meg kívánják osztani szeretetüket a házainkban fekvő beteg gyermekeinket szolgálva, átölelvén őket, ahogyan tette Szűz Mária a Gyermek Jézussal, aki ott van jelen megannyi elhagyott gyermekben.

Fiatal férfiakat, akik egy hétvégét vagy néhány napot szeretnének eltölteni csöndben és imádságban ajofríni Szemináriumunkban (Spanyolország, Toledo).

Misszionárius házaspárokat, akik eldöntötték, hogy a legszegényebbek előtt megnyitják saját családi egyházukat, mely a szenvedőkkel megosztott szeretet fogadójává formálódik. Papokat, akik el tudják vinni a Megváltó Krisztus Testét és Vérét a legtávolabbi falvakba is, miközben hirdetik a szeretet üzenetét és a Megfeszített és Föltámadott Krisztus Megváltását.

Szemlélődőket, akik közösségbe összegyűlve életüket szigorú klauzúrában élik, magukat Isten dicsőségére szentelik, közbenjárnak az Egyház tagjaiért és engesztelnek az emberiség bűneiért.

Segítő csoportokat, melyeknek tagjai készek elmélyíteni és terjeszteni karizmánkat, és elősegíteni a csoport valamennyi tagjának megtérését rendszeres találkozók megszervezésével.

Oblátusokat, betegeket, időseket, rabokat, akik készek felajánlani szenvedéseiket a Harmadik Világ szegényeiért, és mindazokat, akik befogadják és magukévá teszik életükben A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom karizmáját.