Az alapító

Giovanni Salerno atya Gela városában (ejtsd: dzselá, Olaszország, Szicília-Caltanissetta) születik 1938. január 30-án.  1954-ben fejezi be középiskoláját, majd 2 évet tanul főiskolán az Ágoston-rendi atyáknál Palermo városában. Innen megy San Gimignanóba, hogy megkezdje noviciátusát Szent Ágoston rendjében.
1957—1961-ig teológiát tanul a Monreali Egyházmegye Szemináriumában (Palermóban), ezt követően 1961. december 23-án szentelik pappá. Már gyermekkorától erős vágy él benne, hogy a Harmadik Világ szegényeit szolgálja. Elöljáróitól sikerül engedélyt kapnia, hogy (trópusi betegségekre szakosodott) orvosi tanulmányokat végezhessen.
Salerno atya 1968. augusztusában egy Ágoston-rendi szerzetesekből álló csoport tagjaként érkezik Apurímac megyébe (Peru), hogy ott prelatúrát alapítsanak. Ezen a missziós vidéken riasztó körülményekkel találja szembe magát: teljes vidékeket lát, ahol még mindig kőkorszaki viszonyok között élnek emberek, teljes elhagyatottságban. Szembesülve e szomorú valósággal, rendelőintézetek alapításába kezd a legjelentősebb falvakban, és Abancay városában létrehoz egy leprakórházat a Hansen-betegségben (a lepra másik elnevezése) szenvedő betegek kezelése céljából.
Giovanni Salerno atya számára kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy a szegényeknek nem csupán missziós papokra van szükségük, hanem olyan laikus személyekre is, akik egészen az ő szolgálatukra tudják szentelni magukat.
Ezzel a céllal alapított a 80-as évek elején egy mozgalmat, mely teljességében a Katolikus Egyház részét képezi, A Hamadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomat (Opus Christi Salvatoris Mundi), amelybe meghívja a fiatalokat, a családokat, a papokat és a laikusokat, hogy együtt tegyenek erőfeszítéseket megannyi szenvedő testvérünkért a Harmadik Világban.

Alapításunk

„A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalmat” 1986-ban alapította Giovanni Salerno atya (olasz származású pap és orvos). Ebben az egyházi missziós Mozgalomban a Harmadik Világ legszegényebb és árva gyermekeinek testi, szellemi és lelki nevelésének, valamint a szegények lakta vidékek evangelizálásának szenteljük magunkat.


Jelenleg Latin-Amerikában (Peru, Kuba és Mexikó) és Magyarországon dolgozunk.
Négy különböző közösség alkotja a Mozgalmat (Papok és elkötelezett Testvérek, Nővérek, Szemlélődők és Misszionárius Családok), akik ugyanazt a lelkiséget élik meg életállapotuknak megfelelően és egymástól elkülönülten.
Több, mint 150 Szegények Szolgái Misszionárius, 18 nemzetből, akik naponta több, mint 1500 gyermeket szolgálunk iskoláinkban, étkezőinkben, orvosi rendelőinkben és szakmai műhelyeinkben.


Sokan osztoznak velünk a szegények szolgálatában, megélve e lelkiséget otthonukban a Mozgalom valamely segítőcsoportjának tagjaként. Rendszeresen összegyűlnek, hogy lelki és anyagi támogatást nyújtsanak a Mozgalom missziós törekvéseinek különböző kezdeményezésekkel, melyeket közvetlenül velünk egyeztetnek.

Karizmánk (Lelkiségünk)

  • Az Eukarisztiában jelen lévő Jézus szeretetén, akit naponta ünnepélyes formában imádunk.
  • Szűz Máriának tiszteletén, az egyházi gyakorlat szerint, aki elhozza nekünk az Eukarisztiát, és Benne átalakít minket: megtört és fölajánlott kenyérré formál bennünket a ránk váró szegények számára.
  • A Krisztus követése című könyvön, mely számunkra olyan, mint egy véső, mely napról napra Jahve alázatos és engedelmes Szolgájának képére alakít bennünket.
  • Mint Mozgalom, arra születtünk, hogy a Szentatyát és az Egyházat képviseljük a szegények között, éppen ezért a hűség a Szentatyához és az Egyházhoz alapvető jellemzőink közé tartozik.
  • Az utolsó pont elköteleződésünk a folyamatos megtérésre, hogy a Szegény Krisztust kövessük, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem azért, hogy Ő szolgáljon és életét adja az emberekért.

Legfőbb feladatunk az alázatos és csendes evangelizáció annak érdekében, hogy a szegények elérkezzenek az emberi személy méltóságának és az istengyermekségnek állapotához. Teljes életünket akarjuk különleges módon a szegény gyermekek szolgálatára szentelni. El kell mennünk oda, ahová mások nem jutnak el, tovább, mint ameddig a kiépített utak vezetnek, hogy megkeressük a gyengéket és a kitaszítottakat. Bennük akarjuk felismerni ugyanazon Krisztus arcát.

Missziónk

  • Elvinni az Evangéliumot a szegényeknek, akik vágynak Krisztus jelenlétére; felkínálni számukra az Egyház kincseit (szentségek és a katolikus tanítás);
  • A házainkba és központjainkba befogadott szegény gyermekek számára átfogó nevelést biztosítani, amely Bosco Szent János megelőző módszerén alapszik, vagyis a keresztény szellemi és szakmai nevelésre helyezi a hangsúlyt azok számára, akik a holnap társadalmának főszereplői lesznek, és egyben felelősei is.
  • Missziós találkozókat és lelkigyakorlatokat szervezni különböző országokban egy hiteles út feltárására, mely az életszentségre vezet.