Oblátusok: Betegek, idősek vagy rabok, akik fölajánlják szenvedéseiket a Harmadik Világ szegényeiért és mindazok, akik befogadták és magukévá tették életükben A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok karizmáját.

Segítő Csoportok: azon személyekből álló csoportok, akik saját országukból segítenek imádságukkal, áldozataikkal, és megtérésükért tett napi erőfeszítéseikkel. Elkötelezik magukat arra, hogy megismertessék másokkal A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom karizmáját (vállalják találkozók, imacsoport összejövetelek szervezését, információs anyagok terjesztését stb.).