A Szűz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium – (Spanyolország, Toledo — Ajofrín) azokat a különböző nemzetiségű fiatalokat fogadja be, akik érzik magukban Isten hívását, hogy a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái legyenek, miután az egy éves tapasztalatszerzésüket követően — melyet az Andahuaylillasban (Cuzco) lévő anyaházban töltenek — felismerték hivatásukat.

A fiatalok rendszerint hat évet töltenek ebben a Házban, mely idő alatt megkapják a szükséges humán, spirituális és intellektuális képzést. Némelyek közülük a szolgálati papságra kapnak hivatást, mások, hogy testvérként megmaradva szolgáljanak, és mindkettőjük közül vannak, akik testvérként vagy papként a szemlélődő életet választják. Az emberi és lelki fejlődés az értékes hagyományként kikristályosodott életritmusnak megfelelően megy végbe, amelyet óvni és művelni kell.

A lelki képzés tengelye és legfőbb központja a Legszentebb Oltáriszentség, amely mint két hegycsúcs emelkedik ki a nap folyamán: először a reggeli szentmisében, másodszor a délutáni szentségimádásban. Gyermeki és szerető odaadásunkat a nap folyamán végzett imádságokkal, köztük a rózsafüzér elimádkozásával fejezzük ki a Legszentebb Szűznek, az Egyház iránti szeretetünket pedig a zsoltáros imaórák végzésével. A lelkiélet fejlődését segítik a gregorián énekek. A sport, a kirándulások és a pihenés fontos mozzanatok a Szeminárium életében, hogy mindnyájan tápláljuk és megéljük egymás iránt a keresztény hitünkből fakadó testvéri szeretetet.

A szellemi képzést Toledóban a Szent Ildefonso Teológiai Egyetemen kapják meg a fiatalok, egy olyan intézményben, mely széles körben jól ismert komolyságáról és főképp hűségéről a Katolikus Egyház tanításához és hagyományához. A Szűz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium olyan műhely kíván lenni, ahol szentéletű emberek fejlődnek teljes csöndben és lemondásban, ahol a Szentlélek alakítja a szíveket, hogy készségessé váljanak föláldozni magukat sok lélek megmentésére, különösen a legszegényebbekére.

E-mail kapcsolat: seminario.msp@gmail.com

Kisszeminárium (Peru — Andahuaylillas): A Gonzága Szent Alajos Kisszemináriumba a felső tagozat első osztályától léphetnek be azok a fiúk, akik papi hivatást éreznek magukban.