A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok Csönd Asszonya Monostora a Mozgalom része, és mint ilyen, ők a „Csönd Misszionáriusai”. Szemlélődő közösségük papokból és testvérekből áll. Szigorú életüket klauzúrában élik, ahol mint megtört kenyeret és elégő tömjént ajánlják föl magukat Isten dicsőségére.

Közbenjárnak az Egyház minden tagjáért, engesztelnek az emberiség bűneiért, és lélekben kísérik a misszionáriusokat. Emellett a liturgikus imádságnak és a szentségimádásnak szentelik magukat, és fogadják a Mozgalom férfi tagjait (papokat, testvéreket), akik szentignáci lelkigyakorlatra érkeznek hozzájuk. Fogadják a kívülről érkező papokat, szerzeteseket és laikus fiatalokat is.


A Szemlélődő Közösség életében fontos szerep jut a gregorián énekeknek és a latin nyelvnek, éppen ezért a Monostorban a hagyományos római (tridenti) szentmisét ünneplik a „Summorum Pontificum” Motu propio rendelkezés szerint.