faq

Wat moet ik doen om missionaris dienaar der armen van de derde wereld te worden?

Je bent jong en je voelt je geroepen om een jaar van je leven in dienst van de armen te stellen met een hart dat bereid is om de roepstem van de Heer te volgen, contacteer ons met dit e-mailadres: serviteursfr@gmail.com of naar ons postadres in uw eigen land.

 

Als ik op doortocht ben in Cuzco, is het mogelijk om jullie huizen te bezoeken?

Ja. Wie ons werk van nabij wil leren kennen kan een tijd bij ons verblijven. Het is voldoende dat hij ons op voorhand contacteert in de “Cité van de Kinderen” in Peru (tel: 0051 956 949389 - 0051 984 032491, serviteursfr@gmail.com).

Is het mogelijk om verschillende dagen bij jullie te verblijven?

Ja, dat is mogelijk. Schrijf ons vroeg genoeg op voorhand zodat wij u op tijd een antwoord kunnen geven. Om naar hier te komen moet je wel voorzien zijn van een schriftelijke bevestiging door ons ondertekend. In dit antwoord geven we je tevens de bijzonderste aanwijzingen over het Huis waar je zal terechtkomen. Wij ontvangen geen gemengde groepen of jongeren die hier als toerist willen verblijven.

Hoe kan ik jullie van thuis uit helpen?

Je kan deelnemen aan ons charisma door een Ondersteuningsgroep op te richten die zich ten dienste stelt van de armen door middel van gebed en daadwerkelijke hulp. De verspreiding van ons tijdschrift en boeken over onze Beweging alsook de organisatie van missionaire samenkomsten met deelname van een missionaris dienaar der armen van de derde wereld ligt binnen ieders bereik en is heel doeltreffend.

Is het mogelijk om concrete plannen uit te voeren?

Ja, maar je moet er wel zeker van zijn dat deze plannen effectief ook uit te voeren zijn, en dat jullie over voldoende middelen beschikken om het project lang genoeg te kunnen ondersteunen.

Is het mogelijk om een missiedag met de deelname van een missionaris dienaar der armen van de derde wereld te organiseren?

Ja. Wel is het nodig om vroegtijdig contact op te nemen met onze verantwoordelijken. Tijdens deze ontmoetingen wordt er geen enkele geldinzameling gehouden.

Wie zijn de Familie Missionarissen?

Het zijn families die hun land en hun werk achterlieten om de allerarmsten te gaan dienen. De kinderen van deze families studeren in Colleges bestuurd door de Beweging van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld.

Hoe leven en wat doen de Familie Missionarissen?

De Familie Missionarissen leven in gemeenschap. De privacy van elke familie wordt gerespecteerd doordat elk gezin over een eigen woning beschikt. De families delen nochtans hun leven door het dagelijks bijwonen van de Mis, de eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed. Geheel hun werkzaamheid staat ten dienste van de missie van de Missionarissen Dienaars der Armen. De gemeenschap wordt geleidt door een verantwoordelijke. Financieel ontvangt elke Familie Missionaris maandelijks het nodige om van te leven. Tegenwoordig beheren zij de Colleges en de Beroepsateliers geopend door de Beweging (de echtgenotes zijn in het bijzonder belast met de vrouwelijke tak, en de echtgenoten met de mannelijke tak); zij zijn ook verantwoordelijk over de administratie van de verschillende Huizen en zij bezoeken arme gezinnen aan de rand van Cuzco en verschillende dorpen van de Cordillera. Zij werken ook in Lima, in Guadalajara (Mexico) en in Budapest (Hongarije).