Hoe kan ik helpen

 • Door vertegenwoordiger van de armen te zijn onder uw vrienden en familie, en door het tijdschrift te verspreiden dat we gratis versturen naar ieder die erom vraagt.
 • Door samenkomsten te organiseren om onze missie bekend te maken met deelname van onze missionarissen. Contacteer ons!
 • Door uw offers en gebeden, alsook door uw trouw aan het Evangelie en aan de Paus, opdat elke Missionaris Dienaar der Armen van de Derde Wereld een levende aanwezigheid van Jezus zou mogen zijn te midden de armen.
 • Door misintenties op te sturen.
 • Door rechtstreeks met ons aan sommige concrete projecten mee te werken of door projecten te ondersteunen waar we reeds dagelijks mee bezig zijn.
 • Door een testament over te maken ten voordele van de Beweging der Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld. Contacteer uw eigen notaris of wendt u voor meer info tot:
  In België :
  Jacques (ere- Notaris) & Marie Delouvroy-Claeys
  Av. de la Clairière 11/ B2 – B – 1000 Brussel
  Tel/fax: 02/7720270
  j.delouvroy@euphonynet.be