Nieuwe priester in de Cité van de Kinderen

Gepubliceerd op 01/10/2019
P. Carlos CM

Op 18 augustus laatstleden heeft Pater Carlos in zijn geboorteland Colombia (Palermo, Huila) de priesterwijding ontvangen nadat hij zijn  opleiding heeft gevolgd bij de Missionarissen Dienaars der Armen.

De wijding waaraan onze Pater Álvaro en onze Pater Augustin, die de MSP vertegenwoordigden, deelnamen, was voor Pater Carlos een gelegenheid om dit belangrijk moment met zijn ganse familie (zeer uitgebreid) te beleven en met hen de eerste Heilige Missen op te dragen.

Pater Carlos is nu teruggekeerd naar de Cité van de Kinderen,  verwelkomd door de Gemeenschap van de Paters en de Broeders, de kinderen en de jongeren, de medewerkers, allen heel verheugd om dit genademoment.

De kinderen en de jongeren wilden de nieuwe priester verwelkomen met de typische Andes gekleurde tapijten (meestal gemaakt met bloemblaadjes, maar in deze winterperiode moesten ze hun toevlucht nemen tot getint zaagsel).

Nu zal Pater Carlos, na een bezoek te hebben gebracht aan de verschillende gemeenschappen van de Missionarissen en Missiezusters Dienaars der Armen van de streek van Cuzco en er de Heilige Mis uit dank gevierd te hebben, zijn taak als verantwoordelijke opnemen voor het vormingshuis “San Luis Gonzaga” van de Cité van de Kinderen.

Laten we God danken voor deze gave van een nieuwe priester voor de Kerk, voor de MSP, voor de armen. Wij vragen u om uw gebeden voor het priesterambt van Pater Carlos en dat het spoedig mag worden gevolgd door talrijke en heilige jongeren die hun hele leven aan God geven in dienst van de allerarmsten.