Want de armen wachten:

Op jonge mannen die klaar staan om een onderscheidingsjaar op missieterrein te beleven door het leven van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld te delen en Gods Wil te vernemen.

Op jonge meisjes die een onderscheidingsjaar willen meemaken door het leven en de missionaire dienstbaarheid van de Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen te delen in een van hun huizen, en in dienstbaarheid aan de arme, verlaten en zieke kinderen.

Op jonge mannen die enkele dagen van bezinning en gebed met ons wensen door te brengen in het Vormingstehuis voor Priesters in Ajofrin (Toledo – Spanje).

Op missionaire echtparen die besloten hun gezinnen open te stellen voor de allerarmsten zodat zij een huiskerk kunnen worden waar zij hun leven liefdevol delen met hen die lijden.

Op priesters die het Lichaam en het Bloed van Christus verlosser naar de meest verlatenen brengen en hen de liefde- en verlossende boodschap van Christus gekruisigd en verrezen verkondigen.

Op contemplatieven die in gemeenschap een streng slotleven leiden en hun leven wijden aan de lofprijzing van God, aan het gebed van voorspraak voor alle leden van de Kerk aan de zijde van de Heilige Maagd Maria onze Moeder en in eerherstel voor de zonden van de mensheid.

Op missionaire ondersteuningsgroepen die zich engageren om het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen DW te verdiepen en door te geven, door te werken aan de bekering van alle leden en door regelmatig samen te komen.

Op oblaten, t. t. z. zieken, bejaarde mensen of gevangenen die hun lijden willen opdragen ten voordele van de armen van de derde wereld en al wie het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld in hun dagelijks leven beleven.