Het monasterium “Onze Lieve Vrouw van de Stilte” van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld maakt volledig deel uit van de Beweging die op hen kan rekenen als de “missionarissen van de stilte”. Deze contemplatieve gemeenschap bestaat uit priesters en broeders.

Zij leiden een boetvaardig leven in een gesloten gemeenschap en wijden hun leven aan de lofprijzing van God. Ze zijn voorsprekers bij de Heer voor al de leden van de Kerk aan de zijde van de Heilige Maagd Maria, ons aller Moeder, om zo de missionarissen geestelijk bij te staan en uit eerherstel voor de zonden van de mensheid.

Toegewijd aan het liturgisch gebed en de eucharistische aanbidding, onthaalt de gemeenschap ook de mannelijke leden van de Beweging die wensen de geestelijke oefeningen te volgen volgens de methode van Sint Ignatius van Loyola. De contemplatieve priesters geven eveneens ook de Ignatiaanse geestelijke oefeningen aan priesters, broeders en jonge leken die niet deel uit maken van de Beweging. Deze contemplatieve gemeenschap hecht ook een groot belang aan de gregoriaanse zang en het latijn.

Zelfs wordt hun conventsmis elke dag in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus opgedragen, zoals dit door het motu propio “Summorum Pontificum” is toegestaan.

This content is not empty !