De oblaten: dit zijnzieken, bejaarden of gevangenen die hun lijden opofferen ten voordele van de armen van de derde wereld en al diegenen die het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld dagelijks beleven.

Ondersteuningsgroepen: dit zijn groepen mensen die het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen DW vanuit hun land met ons mee beleven door hun gebed, hun offers en hun dagelijkse bekering. Zij engageren zich om het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld te leren kennen door samenkomsten te organiseren, missionaire gebedsgroepen op te richten, tijdschriften uit te delen, enz.