Echtparen Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld. Met hun kinderen verlieten ze hun land van herkomst en besloten zij de deuren van hun gezin open te zetten voor de allerarmsten. Deze families vormen huiselijke kerken die willen groeien door de liefde waarvan zij leven te delen met hen die lijden.

De echtgenoten
van die families staan in voor de volgende werken in de “ Cité van de Kinderen ” in Andahuaylillas:

Het Liefdadigheidscollege “Zalige Francisco en Jacinta Marto” dat ongeveer 200 jongens gratis onthaald.

Beroepsateliers
waar deze jongens een beroep aanleren dankzij de vorming aangeboden door leraars uit de technische sector.

De echtgenotes
zijn werkzaam in de volgende werken:

Het Liefdadigheidscollege “Heilige Maria Goretti” en de Beroepsateliers
die er aan verbonden zijn. Dit college in de stad Cuzco ontfermt zich over 400 arme meisjes die gratis onderwijs krijgen, een integrale opvoeding en beroepsvorming, al het nodige schoolmateriaal, gezonde voeding en ook de nodige sanitaire bijstand.
Elke week gaan de familie missionarissen op missie in een dorp van de Cordillera waar zij catechese geven en de meest kwetsbare families materiële hulp bieden.

De familie missionarissen werken ook in Lima, in Guadalajara in Mexico en in het onthaalcentrum te Budapest (Hongarije) voor zigeunerkinderen die uit verschillende arme wijken komen van de hoofdstad van Hongarije.

Contact: familias.misioneras.cuzco@gmail.com

This content is not empty !

This content is not empty !