De priesters missionarissen dienaars der armen steunen geestelijk elke gemeenschap van de Beweging. Met de Gewijde Broeders nemen zij de arme kinderen op en staan in voor hun opvoeding, zowel weeskinderen als kinderen met ernstige familiale problemen. Deze kinderen worden vanaf 6 jaar opgenomen in de Foyer Heilige Tarcisius midden de Cité van de Kinderen te Andahuaylillas (Peru).

- Met de Gewijde Broeders dragen ze bij tot de organisatie en het beheer van het Liefdadigheidscollege “Heilige Francisco en Jacinta Marto” en de Beroepsateliers (in de “Cité van de Kinderen” in Andahuaylillas – Peru).

- Ze dragen het Lichaam en het Bloed van Christus Verlosser naar de verwijderde en meest afgelegen dorpen van de Andescordillera terwijl ze de liefdesboodschap en het heil van Christus Gekruisigd en Verrezen verkondigen.

Ze zijn werkzaam in Peru en in Cuba.

- Contact: msptm.cuzco@gmail.com

This content is not empty !

This content is not empty !