Het Missionair Vormingshuis “Heilige Maria Moeder der Armen” in Ajofrín (Toledo – Spanje) onthaalt jongeren van verschillende nationaliteit die zich de vraag over hun roeping stellen tegenover God en die zich verdiept hebben over de roeping tot missionaris dienaar der armen gedurende een onderscheidings- en missiejaar in Peru. De cursus in het Vormingshuis gaat gewoonlijk over zes jaar; de tijd om humane, spirituele en missionaire vorming te krijgen.

Sommige van die jongeren oriënteren zich tot het priesterambt, anderen als Broeders Missionarissen Dienaars der Armen naar een leven in dienstbaarheid. Nog anderen bereiden zich voor in het vooruitzicht van een roeping tot het contemplatief leven te midden de Beweging. De humane en spirituele vorming verloopt doorheen het leven van elke dag en is zo geregeld dat de kostbare waarden die in het hart van de christelijke traditie geworteld zijn als vanzelf worden doorgegeven. De Heilige Eucharistie vormt het hart van deze spirituele vorming. De twee hoogtepunten van iedere dag zijn ’s morgens het opdragen van de Heilige Mis en ’s avonds de eucharistische aanbidding.

De kinderlijke en liefdevolle devotie tot de Moeder Gods wordt gevoed met de dagelijkse rozenkrans. De liefde tot de Kerk komt tot uiting in het gemeenschappelijk Getijdengebed en het geestelijk leven groeit ook dankzij de praktijk van de gregoriaanse zang. Sport, uitstappen en ontspanningsmomenten vormen eveneens belangrijke momenten voor het leven op het Seminarie daar ze de christelijke broederlijkheid onder alle broeders aanmoedigt. De seminaristen ontvangen hun intellectuele vorming aan het Theologisch Instituut “San Ildefonso” van Toledo. Dit instituut staat goed bekend om zijn ernst en vooral voor zijn trouw aan de leer en aan de Traditie van de Katholieke Kerk. Het Vormingshuis wil alzo een “werkplaats” van heiliging zijn, doordrenkt van stilte en onthechting, waar de Heilige Geest de harten kan voorbereiden tot het offer voor het heil van velen en vooral voor dat van de armen.

Contact: seminario.msp@gmail.com

Klein Seminarie (Andahualillas – Peru): Het Klein Seminarie “Heilige Lodewijk van Gonzagua” ontvangt jongens die zich de vraag stellen of zij geroepen zijn tot het priesterschap. Vanaf 12 jaar mogen de jongens een aanvraag doen om toegelaten te worden tot het Klein Seminarie..