De Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen van de Derde Wereld leven op het ritme van het broederlijk leven enhet gebedsleven. Hun leven is gekenmerkt door een grote liefde tot de Eucharistie en tot de Maagd Maria. Dit allemaal dankzij een diep sacramenteel leven en het dienstwerk aan de armen. Onder de armen hebben zij een voorkeur voor de weeskinderen, de verlaten en zieke kinderen, zonder daarbij de armen van de Andes Cordillera te vergeten aan wie zij de Blijde Boodschap van het Evangelie brengen.

Hun leven in dienstbaarheid wordt in de volgende centra verwezenlijkt:

De Foyer “Heilige Theresia van Jezus” in Cuzco
waar zij arme kleine jongens en meisjes opnemen. Sommige van die kinderen zijn fysisch of psychisch gehandicapt. Daar ook kunnen de meisjes verder opgroeien in een gezond klimaat op alle gebied.

De Foyer “Heilige Theresia van Jezus” in Lima
(hoofdstad van Peru): zij zorgen er voor arme kinderen die uit de Cordillera komen en die in Lima fijne chirurgische ingrepen moeten ondergaan. Dit huis biedt ook de mogelijkheid aan de zusters zelf om hun vorming te vervolledigen.

Centra van Bijstand voor Ontwikkeling
in verschillende dorpen van de Andes Cordillera van Peru (Cusibamba, Punacancha en Rumichaca). Hun diensten daar zijn verschillend zoals: het open houden van een refter voor kinderen en bejaarden, evangelisatie, catechese en voorbereiding tot de sacramenten, wekelijkse bezoeken aan de dorpen in het omliggende en godsdienstonderricht in de scholen.

Contact : hermanasm.s.p.peru@gmail.com

This content is not empty !

This content is not empty !