“Ruch Misjonarzy Sług Ubogich będzie się rozrastał i zakorzeniał, jeśli pozostanie w Bogu i będzie zabiegał o zbawienie ubogich.”

5952269cab0d3e4d9509becef8cb0419-sl11Original
fefcabe5feafef4cb25ba4e0abb7a3cc-sl23Original
eb4f37007957a7449067fcf5d840107f-sl22Original
le-pape-francois-a-seoul_5014803-large
cff861be0f94d44082515e4743c6eeac-sl06Original
aa2f3b06c2dd9345a62280c7f944cd76-sl09Original
bfa2c335d8b6284593c99780d7e37175-sl18Original

W grudniu wielu naszych uczniów otrzymało dyplomy ukończenia różnych kursów w warsztatach zawodowych Świętego Alojzego Gonzagi w Andahuaylillas.

Czytaj więcej

Siostry Misjonarki Sługi Ubogich

opublikowane na 05/02/2019

Ostatnio miałyśmy możliwość w ramach naszego programu apostolskiego odwiedzić cztery wioski w departamencie Apurimac. Droga do tych wiosek to otwarta księga Piękna i Miłości Boga, choć sama szosa była w wielu miejscach niebezpieczna z powodu osunięć zbocza.

Czytaj więcej

Miaseczko Chłopców

opublikowane na 05/02/2019

Minione tygodnie były w Miasteczku Chłopców pełne radości, w sposób szczególny z powodu chrztu wielu (a dokładnie ośmiu) chłopców przyjętych do naszego domu. Zostali oni ochrzczeni w parafii św. Piotra Apostoła w Andahuaylillas, kilka kroków od Miasteczka Chłopców.

Czytaj więcej

„Tak” dla życia

opublikowane na 27/01/2019

Jesteśmy misjonarzami, nosicielami ewangelicznego orędzia Chrystusa. A Słowo Boże jest życiem.

 

Czytaj więcej

12 grudnia odbyło się tradycyjne przedstawienie, które obejrzeli nasi uczniowie, ich rodziny oraz liczni zaproszeni, wśród których obecni byli dawni uczniowie oraz przyjaciele Ruchu.

Czytaj więcej