Kapłani Misjonarze Słudzy Ubogich Trzeciego Świata wspierają duchowo wszystkie wspólnoty Ruchu. Wraz z Braćmi konsekrowanymi przyjmują i kształcą w Domu św. Tarsycjusza (na terenie Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas) chłopców od szóstego roku życia. Są to sieroty lub dzieci, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej.

Wraz z braćmi konsekrowanymi wspierają prowadzenie Ośrodka Edukacyjnego dla Chłopców bł. Franciszka i Hiacynty Marto i Warsztatów Kształcenia Zawodowego (na terenie Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas). Zanoszą Ciało i Krew Chrystusa Odkupiciela do najodleglejszych i najbardziej opuszczonych wiosek Kordyliery andyjskiej głosząc orędzie miłości i zbawienia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Pracują w Peru i na Kubie.

Kontakt: msptm.cuzco@gmail.com