Klasztor Matki Bożej Milczenia Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata stanowi jakby rozszerzenie Ruchu i z tego względu jego mieszkańców nazywa się „Misjonarzami Milczenia”. Wspólnota kontemplacyjna składa się z kapłanów i braci kontemplacyjnych. Prowadzą oni za klauzurą surowy tryb życia ofiarowując się jako chleb łamany i kadzidło palone na chwałę Boga.

Wstawiają się w modlitwie za wszystkich członków Kościoła, wynagradzają za grzechy całej ludzkości i duchowo towarzyszą misjonarzom. Poza tym poświęcają się modlitwie liturgicznej i adoracji eucharystycznej. Wspólnota przyjmuje męskich członków (kapłanów i braci) Ruchu, którzy odprawiają w klasztorze rekolekcje ignacjańskie. Kapłani kontemplacyjni głoszą także rekolekcje dla kapłanów, zakonników i świeckich młodzieńców z zewnątrz. Wspólnota kontemplacyjna przywiązuje także wielkie znaczenie do śpiewu gregoriańskiego i do języka łacińskiego.

Dlatego Msza święta konwentualna odprawiana jest w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego zgodnie z dyspozycją motu proprio „Summorum Pontificum”.