Oblaci: Osoby chore, w podeszłym wieku lub więźniowie, którzy ofiarowują swoje cierpienia za ubogich Trzeciego Świata, a także wszyscy, którzy chcą w swoim życiu realizować charyzmat Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata.

Grupy wsparcia: grupy osób, które ze swoich domów współpracują z Ruchem poprzez swoje modlitwy, ofiary i codzienne nawracanie się, podejmując się propagowania charyzmatu Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata (organizując spotkania, misyjne grupy modlitewne, kolportując materiały informacyjne, itp.).