Rodziny Misyjne Sługi Ubogich Trzeciego Świata, które ze swoimi dziećmi zostawiły własne ojczyzny, aby otworzyć się na najuboższych jako małe Kościoły domowe przemieniające się w miejsca życzliwego przyjęcia i miłości względem cierpiących.
Mężowie prowadzą (na terenie Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas):

Ośrodek Edukacyjny dla Chłopców bł. Franciszka i Hiacynty Marto, przyjmujący bezpłatnie około 200 chłopców, którzy ze względu na sieroctwo lub brak zasobów ekonomicznych uważani są przez szkoły publiczne za „niewystarczająco przygotowanych”.

Warsztaty zawodowe, w których ubogie dzieci i młodzież męska uczą się zawodu dzięki wskazówkom nauczycieli – przedstawicieli danego zawodu.
Żony prowadzą:

W Cuzco Ośrodek Edukacyny dla Dziewcząt św. Marii Goretti i podległe mu warsztaty; przyjmuje on 400 ubogich dziewcząt, które otrzymują w nim bezpłatnie edukację szkolną oraz ogólne wykształcenie i wychowanie, wszystkie pomoce naukowe, dobre wyżywienie i niezbędną opiekę medyczną.

Raz w tygodniu rodziny misyjne odwiedzają jedną z wiosek w Kordylierze, gdzie prowadzą katechezę i wspierają materialnie rodziny znajdujące się w potrzebie.
Pracują także w Limie i Guadalajarze (w Meksyku). Inna wspólnota Rodzin
Misyjnych prowadzi świetlicę w Budapeszcie (na Węgrzech) dla dzieci romskich pochodzących z ubogich dzielnic węgierskiej stolicy.

Kontakt:
Peru: familias.misioneras.cuzco@gmail.com 
Meksyk: familias.misioneras.mexico@gmail.com 
Węgry: msptm.budapest@gmail.com