Dom Formacji Misyjnej “Santa María Madre de los Pobres” [Najświętszej Marii Panny Matki Ubogich] w Ajofrin niedaleko Toledo w Hiszpania) przyjmuje młodych ludzi z różnych krajów, którzy czują się powołani przez Boga, by stać się misjonarzami Sługami Ubogich Trzeciego Świata, i którzy mają za sobą co najmniej rok rozeznawania powołania w naszym domu macierzystym w Andahuaylillas (prowincja Cuzco). Młodzieńcy spędzają w Domu Formacyjnym okres sześciu lat otrzymując konieczną formację ludzką, duchową i intelektualną.

Część z nich czuje się powołana do kapłaństwa służebnego, inni do posługi jako bracia zakonni, a w obydwu przypadkach niektórzy wybierają życie kontemplacyjne w naszym klasztorze. Formacja ludzka i duchowa realizuje się poprzez specjalny tryb życia. Stał się on naszą cenną tradycją, której chcemy strzec, i którą pragniemy rozwijać. Osią i ośrodkiem formacji duchowej jest Najświętsza Eucharystia – nasz dzień  opiera się na porannej Mszy świętej i popołudniowej adoracji eucharystycznej. Synowskie i pełne miłości nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy podtrzymywane jest codziennym odmawianiem Różańca świętego, a miłość do Kościoła wyraża się we wspólnotowym odmawianiu Liturgii godzin.

Życie duchowe wzbogacone jest o naukę śpiewu gregoriańskiego. Sport, wycieczki i rekreacja stanowią ważne momenty życia seminarium, gdyż pomagają wzmocnić chrześcijańskie braterstwo wśród seminarzystów. Formację intelektualną zdobywają w Instytucie Teologicznym św. Ildefonsa w Toledo, znanym z rzetelności, a przede wszystkim z wierności nauczaniu i Tradycji Kościoła Katolickiego. Dom Formacyjny pragnie być laboratorium świętych, pełnym milczenia i wyrzeczenia, w którym Duch Święty mógłby kształtować serca gotowe poświęcić się dla zbawienia wielu dusz, szczególnie dusz ludzi najuboższych.

Kontakt: seminario.msp@gmail.com

Niższe Seminarium Duchowne w Andahuaylillas w Perú: Do Niższego Seminarium Duchownego św. Alojzego Gonzagi przyjmujemy począwszy od pierwszej klasy szkoły średniej chłopców, którzy w sercu odczuwają rodzące się powołanie kapłańskie.