Siostry Misjonarki Sługi Ubogich Trzeciego Świata łączą harmonijnie życie wspólnotowe z życiem modlitewnym nacechowanym ogromną miłością Eucharystii i Maryi Dziewicy, z głębokim życiem sakramentalnym i troskliwą służbą ubogim, szczególnie małym dzieciom osieroconym, opuszczonym i/lub chorym oraz ubogim z peruwiańskiej Kordyliery.

Ich posługa rozwija się w następujących ośrodkach:

  • w Domu Małego Dziecka św. Teresy w Cuzco przyjmującym dzieci najmniejsze oraz liczne dzieci w różnym stopniu dotknięte niepełnosprawnością fizyczną i /lub psychiczną. Jest to także dom, w którym większe dziewczynki mogą wzrastać w pod każdym względem zdrowej atmosferze.
  • w Domu Małego Dziecka św. Teresy w Limie otwartym w stolicy Peru, aby gościć ubogie dzieci, które muszą poddać się skomplikowanym operacjom chirurgicznym, a także aby pozwolić siostrom w okresie formacji na ukończenie studiów.
  • w Ośrodkach pomocy w wielu wioskach peruwiańskiem Kordyliery andyjskiej (Cusibambie, Punacanchy, Rumichace), w których główne posługi to: prowadzenie stołówki dla dzieci i osób starszych, katecheza i przygotowanie do sakramentów, cotygodniowe odwiedziny w pobliskich wioskach oraz nauka religii w szkołach.

Kontakt: hermanasm.s.p.peru@gmail.com