Ubodzy czekają na:

Młodych chłopaków mających postawę wewnętrznego poszukiwania, którzy w ciągu przynajmniej rocznego doświadczenia w Trzecim Świecie z sercem otwartym na słuchanie Pana będą rozeznawać, do jakiej misji Bóg ich woła.

Młodych dziewcząt,które przynajmniej przez rok zechcą dzielić z naszymi siostrami ich posługę misyjną i przez swoją służbę zapragną obdarzyć miłością ubogich i chore dzieci, aby tak jak Maryja Dziewica wziąć w ramiona Dziecię Jezus obecne w tylu opuszczonych dzieciach.

Młodych, którzy w ciągu dwóch lub trzech tygodni w kraju misyjnym zechcą poznać z bliska rzeczywistość ubogich, którym służymy, i naszą pracę.

Młodych chłopaków, którzy zechcieliby spędzić weekend lub kilka dni milczenia i modlitwy w naszym Domu Formacyjnym w Ajofrín niedaleko Toledo w Hiszpanii.

Kapłanów i seminarzystów, którzy mogliby nieść Ciało i Krew Chrystusa Odkupiciela aż do najdalszych wiosek  andyjskiej Kordyliery, by głosić przesłanie miłości i zbawienia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Mnichów kontemplacyjnych,prowadzących we wspólnocie surowe życie za klauzurą, poświęcających swój czas oddawaniu chwały Bogu, wstawianiu się za wszystkimi członkami Kościoła razem z Maryją, naszą Matką, i wynagradzaniu za grzechy całej ludzkości.

Pary małżeńskie, które postanowiły otworzyć swoje rodziny na najuboższych jako małe Kościoły domowe przemieniające się w miejsca życzliwego przyjęcia i miłości względem cierpiących.

Grupy Wsparcia, działające w celu pogłębiania i propagowania naszego charyzmatu, pracując na rzecz nawrócenia wszystkich swoich członków przez organizowanie okresowych spotkań.

Oblatów, chorych, osoby w podeszłym wieku lub więźniów, którzy ofiarowaliby swoje cierpienia za Ubogich Trzeciego Świata jako ci, którzy przyjęli w swoim życiu charyzmat Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata.