Nasz założyciel

Ojciec Giovanni Salerno urodził się w Geli (w prowincji Caltanissetta na Sycylii) 30 stycznia 1938 roku. W roku 1954 ukończył szkołę średnią i dwa lata „gimnazjum” ojców augustianów w Palermo. Następnie spędził rok w San Gimignano w nowicjacie Zakonu św. Augustyna.
W latach 1957-1961 studiował teologię w Seminarium Archidiecezjalnym w Monreale (prowincja Palermo) i dnia 23 grudnia 1961 roku został wyświęcony na kapłana. Ponieważ od wczesnej młodości żywił głębokie pragnienie służenia ubogim Trzeciego Świata poprosił i uzyskał zgodę swoich przełożonych na odbycie studiów z zakresu medycyny misyjnej.
W sierpniu 1968 roku ojciec Giovanni wyjechał z grupą augustianów, aby założyć prałaturę w andyjskim regionie Apurimac w Peru. Dotarłszy na teren misyjny zastał tam sytuację wręcz alarmującą: całe wioski żyjące ciągle „w czasach prehistorycznych”, w całkowitym opuszczeniu. W tych trudnych warunkach zaczął zakładać przychodnie medyczne w głównych miejscowościach regionu, a w mieście Abancay utworzył leprozorium, aby leczyć ofiary trądu.
Od samego początku ojciec Giovanni Salerno świadom był faktu, iż ubogie wioski peruwiańskiej Kordyliery andyjskiej nie potrzebują tylko kapłanów misjonarzy, ale także lekarzy i innych świeckich, którzy poświęciliby się posługiwaniu im.
Z tego powodu na początku lat osiemdziesiątych założył katolicki Ruch Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata (Opus Christi Salvatoris Mundi), który zachęca młodych ludzi, pary małżeńskie, kapłanów i świeckich, aby połączyli swe wysiłki na rzecz wielkiej liczby braci cierpiących w Trzecim Świecie.

Nasze początki

Misjonarze Słudzy Ubogich Trzeciego Świata to założony w 1986 roku przez ojca Giovanniego Salerno kościelny Ruch misyjny, który poświęca się wychowywaniu, kształceniu i sprawowaniu opieki duchowej nad ubogimi i opuszczonymi dziećmi Trzeciego Świata, a także ewangelizacji obszarów zamieszkiwanych przez ludzi najbiedniejszych. Działamy obecnie w Ameryce Łacińskiej (Peru, Meksyk i Kuba), a także na Węgrzech. Na nasz Ruch składają się cztery różne wspólnoty (kapłani i bracia konsekrowani, siostry zakonne, kapłani i bracia kontemplacyjni oraz rodziny misyjne), które mają ten sam charyzmat, przeżywają go jednak niezależnie, każda zgodnie ze swoim stanem. Ponad 150 Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata pochodzących z 18 krajów służy dziennie ponad tysiącu pięciuset dzieciom w szkołach, stołówkach, przychodniach medycznych i warsztatach zawodowych.

Wiele osób, które kochają ubogich i którym bliskie jest zaangażowanie misyjne Kościoła, tworzy w różnych krajach „grupy wsparcia” Ruchu. Zbierają się okresowo, aby wspierać duchowo i materialnie wysiłek misyjny Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata.

Nasz charyzmat

Nasz charyzmat opiera się na pięciu zasadniczych filarach:

  • Umiłowanie Jezusa w Eucharystii, którego adorujemy codziennie wspólnotowo w uroczysty sposób.
  • Nabożeństwo do Maryi Dziewicy (zrównoważone i zgodnie z duchem Kościoła), które prowadzi nas do Eucharystii i przemienia w eucharystię dla najuboższych, którzy nas oczekują.
  • Dzieło o „Naśladowaniu Chrystusa” będące dłutem dzień po dniu przemieniającym nas w obraz pokornego i posłusznego Sługi Jahwe.
  • Narodziliśmy się jako Ruch, aby reprezentować Ojca Świętego i Kościół wśród ubogich i pragniemy pozostać wierni naszemu powołaniu, dlatego cechuje nas wierność Ojcu Świętemu i Kościołowi.
  • Ostatni punkt stanowi zaangażowanie na rzecz nieustannego nawracania się, aby iść za Chrystusem ubogim, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Naszym głównym zajęciem powinno być pokorne ewangelizowanie w milczeniu, aby ubodzy mogli żyć w warunkach zgodnych z ich godnością osób ludzkich i dzieci Bożych. W sposób szczególny pragniemy poświęcić całe nasze życie służbie ubogim dzieciom. Powinniśmy iść tam, gdzie inni nie docierają, gdzie nie ma dróg asfaltowych, aby szukać słabych i wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. W nich chcemy rozpoznać oblicze samego Chrystusa.

Nasza misja misión

  • Głoszenie Ewangelii ubogim oczekującym obecności Chrystusa, aby ofiarowywać im skarby Kościoła (sakramenty i nauczanie katolickie).
  • Oferowanie dzieciom (które przyjmujemy w naszych domach i w naszych ośrodkach) wszechstronnej edukacji opartej na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko, który stawia sobie za cel troskę o chrześcijańską, intelektualną  i zawodową formację młodych ludzi, którzy będą członkami społeczeństwa i tym samym będą za nie odpowiedzialni.
  • Organizowanie spotkań misyjnych i rekolekcji w różnych krajach, aby postępować drogą autentycznej świętości.