„Tak” dla życia

opublikowane na 27/01/2019
vida

Z naszą bezpłatną szkołą Świętej Marii Goretti związana jest pewna mama, która miała już dwoje dzieci z różnymi ojcami. Póżniej zakochała się w trzecim i zaszła w ciążę. Mężczyzna ten groził jej, że jeżeli nie dokona aborcji, porzuci ją i nakazywał pozbyć się tego „nieszczęścia”. Przyjechała do szkoły zupełnie zrozpaczona. Wiedziła, czym jest aborcja, że jest to zabójstwo niewinnej istoty, ale jej sytuacja ekonomiczna była tak bardzo niepewna, iż obawiała się utracić wsparcia tego człowieka.

Jesteśmy Ruchem Misjonarzy Sług Ubogich i mamy świadomość, że oni są naszą pierwszą misją. Jesteśmy misjonarzami, nosicielami ewangelicznego orędzia Chrystusa. A Słowo Boże jest życiem. Bóg jest twórcą życia. Jego własny Syn, który przyjął ciało w kobiecym łonie, jest wzorem Życia.

Dzięki łasce Bożej, zgodnie ze swoim sumieniem, kobieta ta zaapceptowała wyzwanie, jakie przyniosło jej życie, wyzwanie, by zaufać Bogu. Zgodziła się na to, że zostanie odrzucona przez wspomnianego mężczyznę, ale wyda na świat istotę, którą nosiła w swoim łonie. Wyznała, że duchowym wsparciem w tej walce była dla niej przede wszystkim modlitwa różańcowa. Urodziła biliźnięta – miłość swojego życia – zdrowe i silne. Niedawno wróciła, aby podziękować nam za wsparcie duchowe i materialne, które otrzymała i nadal otrzymuje. Dwojej jej starszych dzieci uczęszcza do naszych szkół: siedemnastoletni syn do szkoły Świetych Franciszka i Hiacytny Marto a czternastoletnia córka do wspomnianej szkoły Świętej Marii Goretti.

Pan Bóg jest Ojcem i nigdy nie opuszcza ubogich, którzy Mu ufają. Maryja, Matka Kościoła i nasza Matka, niech będzie zawsze wzorem życia i miłości, tak ja to się stało w życiu tej ubogiej kobiety.