Maria Patrycja otrzymała welon zakonny

opublikowane na 08/03/2020

W kościele Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w Cuzco w Peru jedna z pre-nowicjuszek Maria Patrycja otrzymała welon zakonny, co stanowi najważniejszy etap na jej drodze poświęcenia się Bogu we wspólnocie zakonnej. Ceremonii przewodniczył o. Alvaro Gomez MSP. W tym ważnym momencie jej życia Siostrze towarzyszyła jej rodzina oraz cała wspólnota Misjonarzy Sług Ubogich.

Módlmy się do Pana, aby Siostra Maria Patrycja wytrwała na swojej drodze do świętoci.