Miaseczko Chłopców - timelapse video

opublikowane na 02/10/2018
CM timelapse

Miaseczko Chłopców jest cudem w Kordylierze Andyjskiej w Peru, gdzie każdego dnia setki dzieci i młodzieży z ubogich rodzin znajduje miejsce, w którym może otrzymać wykształcenie na dobrym poziomie, odpowiednie jedzenie, profesjonalne wsparcie w trudnych sytuacjach, powodowanych ubóstwem, a przede wszystkim  ręce gotowe przychodzić im z pomocą.

Mamy nadzieję, że te kilka obrazów pozwoli Ci spędzić z nami dzień w Miasteczku Chłopców, gdzie krzyżują się liczne życiorysy, wiele cierpień znajduje ukonienie oraz można otrzymać obfite łaski i dary.