Misjonarki Sługi Ubogich

opublikowane na 01/06/2019
Punacancha

W sobotę, 9 marca, miałyśmy dzień wielkopostny, który miał służyć pogłębieniu rozumienia głębi Wielkiego Postu w jego autentycznym znaczeniu, jak do tego wzywa Ojciec Święty Franciszek zachęcając nas do zrozumienia i przeżywania naszej godności dzieci Bożych w swoim wielkopostnym orędziu zatytułowanym: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”. Papież wzywa nas do nawrócenia poprzez post, modlitwę i jałmużnę jako osoby odkupione, które pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14) i umieją uznać i wprowadzić w czyn prawo Boże współpracując w swoim odkupieniu.  Dzień rozpoczął się godzinną adoracją eucharystyczną, której towarzyszył różaniec i śpiew pieśni pokutnych w języku keczua.  Po błogosławieństwie i schowaniu Najświętszego Sakramentu, a także wyjaśnieniu znaczenia Wielkiego Postu i kilku chwilach medytacji, miały miejsce animacje teatralne kilku scen biblijnych odnoszących się do Wielkiego Postu, które wzbudziły zainteresowanie i entuzjazm uczestników. Dzielenie się zakończyło nasz dzień skupienia około godziny 22:00.  Z powodu prac wykonywanych przez mieszkańców jest bardzo trudno zorganizować coś w ciągu dnia i trzeba zmieścić wszystko wieczorem.  W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jak zwykle celebrowaliśmy Mszę świętą o godzinie 13:00. Był to dla nas dzień bardzo szczęśliwy, ponieważ większość kandydatów do bierzmowania przyszła na Mszę świętą i przystąpiła do Komunii.