Misjonarze Słudzy Ubogich - video

opublikowane na 01/10/2018
video 1

Misjonarze Słudzy Ubogich każdego dnia bez wytchnienia poświęcają się służbe ubogim, którzy pukają do drzwi ich domów.

Szczególnie w Kordylierze Andyjskiej kapłani i bracia konsekrowani a także siostry zakonne i rodziny misyjne ukazują – poprzez swoją radość i całkowitą ofiarę – że jedynie wtedy, gdy człowiek słucha Boga oraz postępuje zgodnie z Jego wolą, jest naprawdę szczęśliwy.

Misjonarze Słudzy Ubogich z radością przyjmują młodych, którzy pragnęliby przybyć na misje i uczestniczyć w ich służbie na rzecz najuboższych.

Czas jest tą jedyną rzeczą, którą naprawdę posiadamy. Poświęcenie go na służbę ubogim jest najlepszą inwestycją.

W ramach tego kilkuminutowego filmu Misjonarze Słudzy Ubogich prowadzą nas poprzez Kordylierę Andyjską w Peru, pozwalając doświadczyć odrobiny ich misyjnego entuzjazmu.