Obóz

opublikowane na 10/09/2019
campus

W sierpniu odbywały się międzynarodowe
obozy, które od kilku lat napełniają radością życie
naszej wspólnoty w tym miesiącu.
 Do naszego domu formacyjnego w Ajofrin
(w Hiszpanii) przybyli młodzi ludzie z Włoch,
Francji, Szwajcarii, Anglii, Węgier i Hiszpanii, aby
przeżywać chwile wspólnoty, modlitwy, formacji i
rozrywki. Była to też okazja do zwiedzania
zabytków. 
 
Jednocześnie w domu macierzystym pod
wezwaniem św. Teresy Misjonarek Sług Ubogich
w Cuzco (w Peru) spotkały się dziewczyny, by
móc doświadczyć osobiście życia i stylu posługi
sióstr.

Od 3 do 11 sierpnia w domu św. Tekli na
przedmieściach Asyżu spotkało się kilka rodzin
pochodzących z różnych zakątków Włoch. Chciały
one przeżyć razem momenty formacji i duchowego
wzrostu dzięki katechezom, których tematem była
„nierozerwalność węzła małżeńskiego”. Ten obóz
dla rodzin odbył się już po raz piąty. 
 
Także w tym przypadku wiele było chwil
braterstwa, które przemieniły cały tydzień w okazję
do wzrostu na różnych płaszczyznach.