Poświęcenie Dziewicy Maryi

opublikowane na 15/06/2016

13 maja bieżącego roku wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej stało się dniem bardzo ważnym dla naszego Ruchu, gdyż tego dnia został on Poświęcony Dziewicy Maryi. Było to poświęcenie tak całego Ruchu jak i każdego jego członka z osobna. Przygotowanie trwało 33 dni, zgodnie z propozycją św. Ludwika Marii Grignon de Monfort (autora „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”). Jeśli potrzebne było tak długie przygotowanie, to wynikało ono z faktu, iż Całkowitego Poświęcenia Jezusowi przez Maryję nie można traktować jako sprawy błahej.
Przygotowanie składało się najpierw z 12 dni skupionych na uwolnieniu się od ducha tego świata, który jest całkowicie przeciwny duchowi Jezusa. Po tych wstępnych dniach przyszły trzy tygodnie modlitwy i medytacji, podczas których św. Ludwik przewidział stopniowe poznawanie siebie samych (w pierwszym tygodniu), Maryi (w drugim tygodniu) i naszego Pana Jezusa Chrystusa (w trzecim tygodniu).
Pobożność Maryjna jest jednym z filarów naszego Ruchu, więc dla jej wzmocnienia zdecydowaliśmy odwołać się do praktyki Poświęcenia, będącego prawdziwym skarbem tradycji Kościoła. Skarb ten zalecamy tym wszystkim wiernym, którzy chcą wzrastać w pobożności Maryjnej.