W jaki sposób mogę pomóc

- Stając się głosem najuboższych, aktywnie współpracując przy kolportowaniu wśród swoich przyjaciół i krewnych naszego biuletynu i wszystkich naszych materiałów (które możesz zawsze bezpłatnie zamówić), a także organizując spotkania uwrażliwiające na problemy misyjne, w których mogą wziąć udział nasi misjonarze.
- Ofiarowując swoje wyrzeczenia, swoją modlitwę, a także wierność Ewangelii i papieżowi, aby każdy misjonarz Sługa Ubogich Trzeciego Świata mógł być żywą obecnością Jezusa wśród ubogich.
- Koordynując bezpośrednio z nami konkretne inicjatywy lub wspierając projekty, które my na co dzień realizujemy.
- Darowiznami i/lub testamentami na rzecz Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata.
- Aby nas wesprzeć:

 

 

Przekaz pocztowy na adres
Misjonarze Sługi Ubogich Trzeciego Świata
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków

Przelew na konto:
Bank Pekao S.A. II Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 1
numer konta: 04 1240 1444 1111 0010 3357 3136