Megosztás

Misszió az Andokban Istennel a Nagyhéten

ÁPR 5, 2024

Laudetur Iesus Christus! (Dicsértessék a Jézus Krisztus!)

Nagycsütörtökön a közösség különböző csoportjai elindultak, hogy a Szent Triduumot az Andok Kordilleráiban található falukban tudják megünnepelni. Urs atya, Dante és Dicarlo testvérek Pararaba és Huacuyba mentek. Pasquale atya, Erick testvér és Ricardo kistestvér Yarccacuncaba ment. Guido atya, Cristian testvér és Siwar kistestvér San Juan de Quihuaresba és Kuñotambóba mentek. Agustín atya Cusibambaba, Walter atya Punacanchaba ment.

Ezek a missziós utak lehetővé teszik e vidékek legszegényebb embereinek megszólítását, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, halálának, és feltámadásának fényében közeledhetünk hozzájuk, amikor meglátogatjuk őket, megszenteljük a házukat, és amikor hirdetjük és megosztjuk velük az Evangéliumot.

Szívünk minden melegével arra hívjuk Önöket, hogy imáikban hordozzanak minket. A legnagyobb evangelizációs munka, amelyet meg tudunk valósítani, az imádságban való közbenjárás.

Az otthonunkból, legyünk bár betegek, vagy úgy érezzük, hogy az életkorunk súlya ránk nehezedik, imádságban kérve az Urat közben tudunk járni a szegényekért, a gyermekekért, a rászorultakért, a különböző szükségletek hiánya miatt szenvedő személyekért. Az imádságaink és szenvedéseink Isten szent színe előtt nagy értékkel bírnak, ezek az Ő szenvedésének, halálának és feltámadásának a megszemélyesítései.

Isten áldja meg Önöket!