Denle

De Eeuwige Geloften van de Broeders Erick (Mexicaan) en Jean (Fransman) naderen.

okt 11, 2021

Voor de Kerk is het altijd een vreugde geweest en zal het altijd een vreugde blijven, wanneer haar geliefde kinderen zich geheel aan God wijden, en niet alleen voor 1 of 2 maanden van hun leven, maar voor altijd, geheel en al ten dienste van de meest behoeftigen. Dit is precies wat er zal gebeuren voor onze dierbare Broeders Erick Dominguez (Mexicaan) en Jean Théry (Fransman) die na 8 jaar voorbereiding bij de “Missionarissen Dienaars der Armen” aanvaard zijn om hun “Eeuwige Geloften” af te leggen.

Ootmoedig vragen wij u om voor hen te bidden en “de Heer van de oogst te vragen om arbeiders in zijn oogst te sturen.”  (Mt 9, 38).

In deze plechtigheid, die op 12 oktober zal plaatsvinden, zullen de Broeders zich ertoe verbinden hun hele leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid te leven. Het is mooi dat er binnen de MSP-beweging ook twee zeer mooie verbintenissen zijn toegevoegd: de verbintenis om een diepe liefde voor de Eucharistie te belijden en om elke dag te leven in een geest van voortdurende bekering.