Denle

Emily, Gods kleine engel

NOV 27, 2021

De MSP zusters en de kinderen van de Foyer hebben het groot genoegen een nieuw lid in onze grote familie te verwelkomen; het meisje van 11 maand werd ons binnengebracht door de ‘Unidad de Protección Especial’ (ter bescherming van het kind) . 

 

 

Toen zij aankwam huilde ze veel en het duurde een paar uur tot ze zich realiseerde dat een nieuwe familie haar omringde die met liefde voor haar zou zorgen: zij begon te glimlachen en een paar woordjes te brabbelen. 

Wij danken U Heer, dat U ons dit meisje hebt toevertrouwd; wij zijn blij haar in ons midden te hebben en vragen U ons te verlichten, opdat wij mogen weten hoe wij haar naar Uw inzicht kunnen vormen. AMEN