Denle

“En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op” Mt 18, 5

okt 10, 2021

In deze tijd van pandemie hebben veel kinderen in Peru (en niet alleen in Peru) te lijden onder de zware gevolgen ervan, want zoals altijd zijn degenen die het meest te lijden hebben van rampen de armsten en de meest weerlozen. 

In ons tehuis voor arme en verweesde kinderen, Foyer Sint Tarcisius genaamd, hebben wij de laatste tijd verscheidene kinderen onthaald met verschillende situaties van armoede die moeilijk voor te stellen zijn.

Bijvoorbeeld, een van onze kinderen werd op straat gevonden onder een brug. Eerst werd hij naar een staatsinternaat gebracht, maar liep er helaas na een paar dagen weg. Maar door Gods genade en barmhartigheid geloven wij dat zijn engelbewaarder hem naar ons  heeft gebracht en dat wij nu in staat zijn om met al onze liefde en genegenheid voor hem te zorgen. 

 Er wordt hier gezegd dat ons gebed “met gezichten vervuld” moet zijn en dat is wat er elke dag met ons "Missionaire Dienaren der Armen" gebeurd, aangezien we elke dag onze kinderen in de aanwezigheid van de Heer plaatsen en we veel voor hen bidden, zodat God grote en mooie dingen kan doen in deze kleintjes. 

Want hoewel ze arm en hulpeloos zijn, bezitten ze een grote waardigheid, de waardigheid zeer geliefde kinderen van God te zijn.

 Het mooiste in ons missionarisleven is om kinderen te helpen ontdekken dat zij zeer geliefd zijn bij hun ware Vader, God zelf,  en bij  Zijn lieve Moeder Maria. 

 We vragen u veel voor de kinderen te willen bidden en voor ons “arme werktuigen van God” opdat wij hen mogen dienen zoals ze zijn: het gelaat van Christus zelf.