Denle

Het "Roeping centrum" op missie in de dorpen

MAR 3, 2022

De jongeren van het "Roeping centrum" brachten 14 dagen door in het dorp Colcaque, waar zij met de mensen van dit dorp konden meeleven, catechese geven, huisbezoeken afleggen en verschillende sacramenten vieren.

Zij bezochten ook andere dorpen om Gods Woord te brengen. 

 

 

Overdag werkten zij aan de renovatie van het huis dat gebouwd werd als permanent verblijf voor enkele missionarissen. In de namiddag gaven ze catechese, baden ze de rozenkrans en vierden ze de H. Mis. 

Vergeet deze jongeren niet in uw gebeden, opdat zij met vreugde de weg van God blijven volgen te midden van alles wat de wereld biedt, en wat vaak niet goed is voor hun ziel.