Denle

Juan José Salaverry, Hulpbisschop van Lima (Pérou) en Pauselijk Commissaris voor de Missionarissen Dienaars der Armen.

JUN 7, 2022

Op 31 mei 2022, liturgische feest van de Visitatie van de Maagd Maria, maakte Mgr. Juan José de benoemingen bekend van de nieuwe leiders van de vrouwelijke en mannelijke takken van de Missionaire Dienaars der Armen.

Sandra Goyzueta Umeres is de nieuwe overste voor de MSP-vrouwenafdeling en voor de MSP-herenafdeling is pater Walter Corsini de nieuwe overste, evenals vicaris-generaal voor de drie MSP-filialen (mannen-, vrouwen- en lekenafdeling).

(...)

« Met hartelijke dank voor de nederige diensten van de aftredende oversten (Betzabé Huaman Córdova voor de vrouwentak en Pater Álvaro de María Gómez Fernández voor de mannentak en als vicaris-generaal voor de drie takken), vertrouwen wij allen die de komende maanden deze ambten zullen bekleden aan in onze en uw gebeden. vertrouwen wij nu aan onze en uw gebeden al diegenen toe, die deze ambten in de komende maanden zullen bekleden. Moge de Heilige Geest hen vervullen met zijn genaden, zodat zij zich in trouw en verantwoordelijkheid kunnen inzetten, als goede dienaars, en in hun nieuwe zending de vervulling van Gods wil weten te zien in een authentieke en waardevolle dienst aan hun broeders en zusters .»

 

+ Mgr Juan José Salaverry Villareal, OP

Pauselijk Commissaris voor de MSP