Denle

Missie in de Hoge Cordillera

sep 30, 2021

Wij danken u allen voor uw voortdurend gebed, waardoor onze missionarissen in staat zijn de allerarmsten te bereiken, zij het op een bijzondere wijze, in deze moeilijke tijd van de pandemie. 

Van 15 tot 29 september hebben Pater Carlos Alberto Jiménez (Colombiaan) en de Broeders Juan David Zapata (Colombiaan), Tomás Hollaender (Fransman) en René Machacca (Peruaan) verschillende dorpen in de Peruaanse Hoge Cordillera bezocht, waaronder: Colkaqui, Yarkakunka, Alto Cucuchirai, Parocochan, San Juan de Quiwares en Mayumbamba.

Tijdens de missie hebben zij van de gelegenheid gebruik gemaakt om vele kinderen en volwassenen te catechiseren en om een aantal mensen voor te bereiden op het ontvangen van de sacramenten. Er werd ook voedsel, dekens, en zo meer uitgedeeld. 

 Wij hopen dat Gods grote barmhartigheid deze kleine offers mag gebruiken om verlichting te brengen aan zoveel arme broeders en zusters die onnoemelijk veel lijden.