Denle

Vanuit ons Vormingshuis in Spanje

NOV 18, 2021

De gemeenschap die in het Vormingshuis "Santa María Madre de los Pobres" in Ajofrín (Spanje) woont, is terug ter plaatse na een zomer vol apostolaatsactiviteiten en vele diepgaande gebeurtenissen. 

 

Van de 5 leden van de gemeenschap van het vorig academiejaar blijft Broeder Pierre André (Fransman) nog alleen over. De vier anderen zijn naar Peru vertrokken, waarvan er drie hun noviciaatsjaar beginnen.

De gemeenschap in Spanje neemt echter niet in aantal af, want we verwelkomen vier nieuwe leden: Broeder Mateo (Peruaan), die na zijn noviciaatsjaar terugkeert om zijn jaar theologie te beginnen en zijn eerste geloften af te leggen, en de Broeders Miguel Ángel (Peruaan), Jhon Alejandro (Colombiaan) en Pablo (Mexicaan), die na hun jaar als aspirant in het missiegebied, nu hun postulaat beginnen met de studies van filosofie. Wij bevelen hen allen in uw gebeden aan opdat zij volgzaam mogen zijn en zich naar het hart van de Dienaar van Jahweh laten vormen.