Denle

12 oktober. Pijler van ons missionair leven

OKT 14, 2023

12 oktober is vanuit onze constitutie een dag voor de "Missionarissen Dienaars der Armen". Op deze dag hernieuwen toegewijde leden hun geloften, terwijl anderen vragen om hun tijdelijke of eeuwige geloften te mogen uitspreken.

Dit jaar hebben we het groot genoegen om de eeuwige professie te vieren van drie zusters (Zuster Katherine, Zuster Yenny en Zuster María Luisa) en een broeder (Broeder Pierre André); de hernieuwing van drie andere zusters (Zuster Sharmely, Zuster Saida en Zuster Gabriela) en vier broeders (Broeder Mateo, Broeder René, Broeder Gabriel en Broeder Fabían), evenals de eerste geloften van drie zusters (Zuster Yaneth, Zuster Grizaida en Zuster Adelma). 

Het is de moeite waard om een paar woorden van Pater Giovanni aan te halen over hoe deze dag beleefd moet worden: “Deze dag moet in stilte en soberheid gevierd worden, met Eucharistische Aanbidding gedurende de hele dag, zodat ieder van ons in stilte dit verbond van liefde in dienst van de allerarmsten kan realiseren. Zonder de voortdurende lezing van de "Navolging van Christus" (onze leefregel) te vergeten en het in gedachten houden van een weg van voortdurende bekering. Ik zeg u oprecht dat als we deze methodes in praktijk brengen, onze gemeenschappen elke dag kunnen groeien in het charisma en verenigd blijven in hetzelfde ideaal.”

We vertrouwen deze dag op bijzondere wijze aan uw gebed toe, dat het veel vrucht mag dragen.