Denle

Onze zuil is Onze Lieve Vrouw van de Pilaar

okt 27, 2021

            

Het verhaal van de verschijning van de Maagd Maria aan de apostel Jacobus in Spanje is iedereen welbekend. Er is echter geen beletsel om het te herinneren.

Rond het jaar 40 na Chr. zou de Heilige Maagd Maria aan de apostel Jacobus zijn verschenen, omdat hij in het Iberische land geen enkele bekering bekwam. Het mooiste van het wonder is dat de Heilige Maagd aan hem nog ‘in leven’ verscheen. Er wordt gezegd dat zij rustte op een kleine zuil van jaspis, in de volksmond bekend als “de pilaar”.

Sinds de oprichting van de MSP-beweging heeft Pater Giovanni, onze stichter, steeds herhaald dat Maria de “steunpilaar” is van elk van ons leven, want zonder de hulp van zo’n goede Moeder zou het leven van de missionaris gedoemd zijn tot een diepe mislukking. 

Daarom is 12 oktober een heel bijzondere dag voor onze Beweging, de dag waarop de leden hun eeuwige of tijdelijke geloften afleggen. 

 Mogen wij u vragen om tot onze Heilige Moeder te willen bidden, opdat we elke dag een diepere liefde voor Haar zouden belijden.