Denle

Sluiting van onze scholen

DEC 28, 2022

Afgelopen donderdag 22 en maandag 26 december hebben de scholen "Francisco y Jacinta Marto" en "Santa Maria Goretti" hun deuren gesloten. 

Dit waren vreugdevolle dagen waarbij de families van de kinderen konden meevieren. Sommige kinderen kregen prijzen en de leerlingen die uitblonken in het beoefenen van verschillende deugden werden erkend. 

Het idee om deze scholen op te richten was om de eenvoudige reden, niet alleen om Peru sociaal te helpen, maar ook om in de ziel van elk kind, van elke jongen, van elk meisje, een groot verlangen naar heiligheid te zaaien. 

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over sociale hulp voor de armen en in het "politiek correct" denken zijn woorden als "vrijwilligerswerk", "sociale dienst" of "NGO" goed geaccepteerd, maar wat wij doen gaat verder dan dit alles, het is niet eenvoudigweg een sociale dienst, maar wij willen het evangelisatiewerk van Christus verder zetten, die zijn hele leven voor de verlossing van de wereld gaf, om de mens te redden van zijn zonden. 

Onze belangrijkste opdracht als gewijde mannen en vrouwen is dan ook, niet alleen om kinderen te helpen bij het leren van wiskunde, talen, enz., maar om hen te laten voelen dat deze verlossing voor ieder van hen is geweest en dat zij daardoor kunnen ontdekken dat zij ten diepste door God worden bemind.