Udostępnij

Czas na prawdziwe i nieustanne nawrócenie

MAR 19, 2022

Rozpoczęliśmy Wielki Post i, zjednoczeni z całym Kościołe, uważamy ten czas liturgiczny za sprzyjający moment, aby kontynuować drogę naszego nawrócenia.

Jako zakonnicy „Misjonarze Słudzy Ubogich” (MSP) przestrzegamy trzech ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Do tych ślubów dołączamy dwa piękne zobowiązania: pierwszym jest szczególna miłość do Eucharystii; a drugim wola ciągłego nawracania. Chcemy opowiedzieć trochę o tym drugim.

My misjonarze czujemy się mali wobec Boga i Kościoła i nie dążymy do wykonywania niezliczonych zadań, w których Chrystus nie byłby obecny, a zamiast tego szukalibyśmy samych siebie. Chcemy przede wszystkim wejść na drogę prawdziwego nawrócenia, ponieważ jesteśmy świadomi, że tylko wtedy, gdy misjonarz jest całkowicie przepełniony miłością Chrystusa, może naprawdę wyjść na spotkanie ubogich.

Naszym głównym zadaniem jako Misjonarzy jest pozwolić Duchowi Świętemu działać w naszych sercach, aż upodobnimy się do serca Jezusowego. Musimy mieć te same dążenia co Chrystus (por. Flp 2,5), dlatego Wielki Post jest właściwym czasem, aby pogłębić ten proces „przemiany”.

Prosimy, abyście nie ustawali w modlitwie za nas, byśmy nie stali się zwykłymi funkcjonariuszami, realizującymi zadania „ewangelizacji”, ale prawdziwymi miłośnikami Chrystusa i Maryi, naszej Matki, ukształtowanymi przez Ducha Świętego i zawsze zmierzającymi ku Bogu Ojcu, którzy starają się doprowadzić do Niego wiele dusz, nie tylko tych ubogich, ale także tych wszystkich, którzy nam pomagają.

Niech Pan Bóg Wam błogosławi!