Udostępnij

Obrzęd przyjęcia trzech nowych nowicjuszy

WRZ 8, 2021

Z wielką radością informujemy, że trzech naszych braci zostało przyjętych do nowicjatu  Misjonarzy Sług Ubogich.

Ukończyli oni czteroletnią formację i dlatego nowicjat jest dla nich kolejnym etapem. W pierwszym roku doświaczyli posługi misyjnej wśród opuszczonych dzieci i ubogich z peruwiańskiej Kordyliery Andyjskiej. Pozostałe 3 lata przebywali w naszym Domu Formacyjnym Matki Bożej od Ubogich znajdującym się w Ajofrín w Hiszpanii. W tym czasie odbyli też studia filozoficzne.

Obrzęd przyjęcia odbył się o godzinie 6 rano i przebiegał w następującym porządku:

– Prośba braci o przyjęcie.

– Czytanie Słowa Bożego.

– Przyjęcie nowicjuszy

– Przekazanie czarnego stroju, krzyża nowicjackiego i Konstytucji (które będą studiować przez ten rok).

– Modlitwa powszechna wiernych

– Zakończenie obrzędu.

Gratulujemy br. Fabiánowi Caluori (ze Szwajcarii), br. Gabrielowi Brändle (ze Szwajcarii) i br. René Pacsi (z Peru) wykonania kolejnego kroku na drodze całkowitego oddania się Panu. Powierzamy ich Waszym modlitwom, aby ten rok nowicjatu pomógł im pogłębić życie duchowe i jeszcze bardziej zjednoczyć się z naszym Panem.