„A Szegények Szolgái Misszionárius terjeszkedni fognak és mély gyökereket eresztenek, ha megmaradnak Istenben és a szegények örök üdvösségét keresik”.

Giovanni Salerno
atya

85 életév, 61 év papság, 55 év misszióban és 40 év a Szegények Szolgái Misszionáriusok alapítójaként

Trama de frase de fundador

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön (Péld 19,17)

Született

Elhunyt

Az emberi fájdalom, amelyet a szív egy atya, egy alapító és sokak számára nagy barát és bizalmas elvesztése miatt érez, semmiképpen sem homályosíthatja el a személyében kapott ajándék örömét, missziós útjának példáját, annak a szenvedélynek az erejét, amellyel hivatását élte. A „szolga” szerepét akarta vállalni, aki a bibliai értelemben vett szolga, azaz Isten igazi szerelmese. Alkalmazhatjuk rá azt a címet, hogy ő maga akart iránytű lenni, amely a Szegények Szolgái Misszionáriusok Evangéliumának megélési módját jellemzi: Isten szolgája, az Egyház szolgája és a Szegények szolgája.

A Karizma ezáltal válik konkréttá:

  • Isten szolgálata, melyet az imádság táplál.
  • Az egyház szolgálata az engedelmesség szeretetének gyümölcse.
  • A szegények szolgálata közben Krisztust szemléljük.
  • Mélységes eucharisztikus áhítattal.
  • Folyamatos megtérés iránti vággyal.

Egyetlen vágyam a Mennyország

1938

Giovanni Salerno atya Gela városában (Olaszország, Caltanisetta szicíliai tartomány) született. Szülei Nicolò Salerno és Angela Legname voltak.

1950

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam a velit dui. Nunc auctor pulvinar felis quis ultrices. Nam laoreet enim vitae mauris.

1940

Giovanni alig több mint egy éves volt, amikor Olaszország belépett a második világháborúba a hitleri Németország oldalán.

1943

Giovanni Salerno atya Szűz Máriáról, a Szegények Édesanyjáról álmodik, akit különböző kontinensekről származó gyermekek képviselnek.

1946

Első szentáldozását 8 éves korában végezte. „Azon a napon három dolgot kértem: hogy legyek pap, orvos és misszionárius. És az Úr meghallgatott engem.”

1949

Giovanni 11 évesen belépett a palermói Ágoston-rendi Szemináriumba. „Boldog voltam! Éreztem magamban, hogy az Úr hív, hogy pap legyek.”

1957

Három szemész orvos is ugyanazt a betegséget állapította meg nála, és egyetértettek abban, hogy néhány éven belül megvakul. „De én szilárdan hittem a hivatásomban.”

1957-1961

Teológiai tanulmányokat folytat a Monreale-i (Palermo) Főegyházmegyei Szemináriumban.

1961

December 23-án Giovanni Salernot pappá szentelik. „Édesanyám, miközben megcsókolta a kezemet, azt mondta nekem: »Ezek a kezek sok gyermeket mentsenek meg!«”

1962

Giovanni atya, aki mindig is a szegények szolgálatára vágyott, missziós orvosi tanulmányokat kezdett.

1966

Giovanni atya elöljárója kérésére hét társával együtt önként jelentkezik a perui Chuquibambilla misszióba.

1968

Peruba utazik. A missziós területre érkezve és látva a betegek szomorú helyzetét, Salerno atya elkezd gyógyszertárakat alapítani.

1969

A Kordillerák gyermekei egy valódi „keresztúton” mentek keresztül. Ekkor szívemben hallottam: „Vajon nem arra teremtettelek, hogy segítsd ezeket a gyerekeket?”

1970-1981

Lóháton bejárta az Andok hegyvonulatát, és sok szegény embert evangelizált, akik szomjasan jöttek, hogy hallják Isten Igéjét.

1982

A „Hogar Santa Teresa” felavatása. Féltem ettől az alapítástól, de látomásom volt a Gyermek Jézusról, aki azt mondta nekem: „Fogadjatok be engem ezekben a gyermekekben.”

1982

Találkozik Lucia nővérrel (a fatimai kis pásztor lánnyal) és Kalkuttai Teréz anyával, akik bátorítják őt, hogy folytassa az alapítást.

1984

Találkozó a toledói érsekkel, Card. Marcelo Gonzálezzel, aki megnyitotta előtte az egyházmegye kapuit, és bátorította, hogy képezze a jövő papjait.

1986

II. János Pál pápa fogadja Giovanni atyát egy privát audiencián, aki azt mondta neki: „Ez valójában »Opus Christi Salvatoris Mundi«!”

1986-2015

Az atya teljes odaadással végzi munkáját, hogy életet adjon annak a karizmának, amelyet Isten ihletett számára, miközben mindig hűséges akart maradni az Egyházhoz.

2015

Giovanni Salerno atya úgy dönt, hogy lemond az Általános Elöljárói tisztségéről, és önként jelentkezik, hogy Kubába menjen.

2017

Az atya elhagyja Kubát és visszatér Limába. Erről az időszakról az atya ezt mondja: „Az egész napot imádkozással töltöm”.

2023

„Gyere és vigyél magaddal, Édesanyám! A Boldogságos Szűz, hogy teljesítse ezt a kívánságot, a hónap első szombatján karjaiba vette őt.

Was Pater Giovanni uns hinterlassen hat

<

Kedves Barátaim, nagy örömmel fogadtam döntéseteket, hogy összegyűjtsétek Giovanni Salerno atya életéről szóló emlékeket és tanúságtételeket.

Card. Angelo Comastri

A Szentatya emeritus általános helynöke Vatikán Városban.

Alle Erfahrungsberichte anzeigen

Mondatai és gondolatai még mindig köztünk élnek

Hogy a Szegények Szolgái Misszionáriusok fiatal családját előbbre vigyem, kész vagyok bármilyen áldozatot hozni, mindenféle megaláztatást elszenvedni, akár az életemet is odaadni.

">

A Mozgalom iránti szeretete

Hogy a Szegények Szolgái Misszionáriusok fiatal családját előbbre vigyem, kész vagyok bármilyen áldozatot hozni, mindenféle megaláztatást elszenvedni, akár az életemet is odaadni.

Nem szolgálhatsz a szegényeknek, ha előtte nem vagy telve Istennel.

">

Isten szeretete a szegények szeretetének forrása

Nem szolgálhatsz a szegényeknek, ha előtte nem vagy telve Istennel.

Szeretnék ezer életet és mindig papként minél több árva és elhagyott gyermeket megmenteni.

">

A gyermekek szeretete

Szeretnék ezer életet és mindig papként minél több árva és elhagyott gyermeket megmenteni.

Nekünk önmagunknak kell adnunk a szegényeknek, az időnket, az életünket.

">

Nem használ, ha a szegényeknek csak a fölöslegeset adjuk.

Nekünk önmagunknak kell adnunk a szegényeknek, az időnket, az életünket.

A Szegények Szolgái Misszionáriusoknak mindenekelőtt képesnek kell lenniük arra, hogy felismerjék Krisztust a szegényekben. Mi csak egyetlen gyermeket fogadunk be, gyógyítunk és segítünk: Jézust.

">

Szemlélődők cselekvés közbe

A Szegények Szolgái Misszionáriusoknak mindenekelőtt képesnek kell lenniük arra, hogy felismerjék Krisztust a szegényekben. Mi csak egyetlen gyermeket fogadunk be, gyógyítunk és segítünk: Jézust.

Soha ne hagyjátok a rózsafüzért a nap utolsó óráira. A Szűzanya megérdemli a napunk legszebb pillanatait!

">

Szeressétek imádkozni a Szent RózsafüzÉr

Soha ne hagyjátok a rózsafüzért a nap utolsó óráira. A Szűzanya megérdemli a napunk legszebb pillanatait!

Imádkozzunk és ajánljuk fel áldozatainkat

örök nyugalmáért

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam a velit dui. Nunc auctor pulvinar felis quis ultrices.

Lelki felajánlás

Az egyetlen örökség, amit gyermekeimre hagyok: az engedelmesség.

Azért hívnak minket szolgáknak, mert olyanok akarunk lenni, mint Krisztus.

A szegények Isten hercegei

Az ember valódi méltósága az, hogy megtanítsuk őt az evangéliumra.

Ne csak 1 hónapot adjunk az életünkből, hanem az egészet!