Elvinni a szegényekhez az Egyház kincseit, az MSP karizmáját

Azért alakultunk, hogy növeljük az egyház szentségét, mások szolgálatát. "Krisztus követése" című könyv lelki életünket szabályozza, minden nap Krisztushoz igazít minket. Misszionáriusi mivoltunk megköveteli, hogy mély lelki életet éljünk, egyúttal „cselekvő szemlélődőknek” is kell lennünk. Elkötelezettek vagyunk az egyház Ad Gentes missziókról szóló dekrétuma mellett, az alázatos és csendes evangelizációra alapozunk.

Szolgáknak hívjuk magunkat, Jahve Szolgájára utalva, mert életünk alapja a kereszt, a csönd, az alázat és mindenekfelett az engedelmesség. Krisztust szemléljük aki engedelmes volt az Atyának. Az egyház tanítóhivatalának minden kis részletéhez hűek szeretnénk maradni.

Különlegesen védve érezzük magunkat a Szűzanya által, aki a szegények anyja is, akit mindannyian odaadóan, de kiegensúlyozott módon tisztelünk.  

Krisztus követése c. könyv lelki életünk vésője, alakítója

Kempis Tamás Krisztus követése c. könyve lelki életünk szabálya, útmutatója, mely minden nap Krisztushoz igazít minket

A Szentlélek életünk tengelye

A “Veni Creator” és a “Veni Sancte Spiritus” dalok éneklésével minden nap hívjuk a Szentlélek erejét, misszionáriusi életünk igazi pillérét, megtartóját

Mélyen szeretjük és tiszteljük a szent Eucharisztiát

Házainkban naponta tartunk egyórás Szentségimádást. Szeretnénk ha Ő megtört kenyerekké tenne minket a szegények számára

Szeretjük a szegényeket, úgy mint az egyházat

Ha csak fizikai segítséget nyújtunk a szegényeknek, egyre szegényebbekké tesszük őket, ezért meg kell ismertetni velük az egyház gazdagságát is

El vagyunk kötelezve a folyamatos megtérésre

Tisztában vagyunk kicsinységünkkel és törékenységünkkel, ezért folyamatosan felülvizsgáljuk életünket

A szegény emberek testi és lelki megmentéséért dolgozunk

“A Szegények Szolgái Misszionáriusok mozgalma ki fog terjedni és mély gyökereket fog ereszteni ha Istenben maradnak és a szegények üdvösségén dolgoznak.” A szegény emberek testi megmentéséért és lelki üdvéért dolgozunk.

“A misszionáriusok akkor tudnak a szegényeknek igazi tesvérei lenni ha Jézus Krisztus igazi követői” – mondta volt VI. Pál pápa. Giovanni atya ezért tette meg lelki szabályzattá a Krisztus követése c. könyvet a Szegények Szolgái Misszionáriusok számára.

Jelszavunk: karizmánk hűséges kifejezése

 • A misszionárius megmossa másnak a lábát

  Mutatja, hogy készek vagyunk saját életünket a szegények szolgálatára fordítani (ahogy Jézus is tette).

 • Az üres kereszt

  El vagyunk kötelezve arra, hogy folytassuk Krisztus küldetését, aki a kereszten föláldozta magát értünk 

 • A tűz

  A Szentlélek iránti bizalmunkat kifejezik a lángok a címerünkben; életünk eucharisztikus értelmét is ennek a tűznek jelenléte alakítja

Tagadd meg magad, vedd kereszted és kövess engem. (Mt. 16,24)