Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok védelme

Alkalmazandó jogszabályok
A 29733. számú törvény - Személyes adatok védelméről szóló törvény, a 003-2013-JUS számú legfelsőbb rendelet, a 29733. számú törvény és a 019-2013-JUS/DGPDP számú igazgatói határozattal jóváhagyott információbiztonsági irányelv, valamint bármely más, az említett rendeleteket módosító vagy helyettesítő rendelet.

Célkitűzés

A VÁLLALAT garantálja az ügyfeleink, felhasználóink és munkatársaink által megadott személyes adatok bizalmas kezelését, biztonságát és megfelelő felhasználását, és ennek érdekében a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő technikai, jogi és szervezési intézkedéseket fogadunk el. 
Az ügyfeleink, felhasználóink és munkatársaink által a VÁLLALKOZÓ részére megadott személyes adatokat a VÁLLALKOZÓVAL való kereskedelmi és/vagy szolgáltatási kapcsolat fejlesztése, a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, statisztikai, biztonsági és/vagy történelmi információk összeállítása, valamint a VÁLLALKOZÓ és/vagy az Intercorp Csoport más vállalatai és stratégiai partnerei által nyújtott kereskedelmi kommunikáció, marketing termékek és szolgáltatások küldése céljából használjuk fel, beleértve az Értékpapírpiaci Felügyelet portálján (www.smv.gob.pe), valamint a www.intercorp.com.pe/es portálon terjesztett adatokat.

ARCO jogok

Az ügyfelek, felhasználók és munkatársak bármikor gyakorolhatják a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és a tiltakozáshoz való jogukat a hatályos személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel és rendeleteivel összhangban. Ehhez kitölthetik az alábbi jelentkezési lapot, és szkennelve elküldhetik a következő e-mail címre: missionaricuzco@gmail.com, vagy bemutathatják azt bármelyik bevásárlóközpontunkban található ügyfélszolgálati központban.

Az ARCO jogok gyakorlására vonatkozó kérelem
PDF LETÖLTÉSE

Az ARCO jogok gyakorlása

Mik azok az ARCO jogok?
A 29733. számú törvény - a személyes adatok védelméről szóló törvény és annak rendeletei a személyes adatok jogosultjai számára biztosították a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a törléshez és a tiltakozáshoz való jogot személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban.

Vételi csatornák

Jogai gyakorlásához ki kell töltenie az alábbi linken található jelentkezési lapot, és azt az általunk rendelkezésre bocsátott csatornákon keresztül kell benyújtania:

Az ARCO jogok gyakorlására vonatkozó kérelem
PDF LETÖLTÉSE

- Küldés e-mailben

1.     A megfelelően kitöltött pályázatot csatolmányként a következő e-mail címre küldje el: missionaricuzco@gmail.com.

2.     Csatolja a személyazonosító okmány másolatát.

3.     A jogosult képviselete esetén csatolja a hitelesített aláírással ellátott meghatalmazást és a jogosult személyi igazolványát.

4.     Csatolja a kérelmét alátámasztó dokumentumokat.

Ha a kérelmet e-mailben küldi el, a rendszer automatikus választ küld az átvételről, és a törvényes határidőn belül választ kap.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)