De rijkdom van de Kerk naar de armen brengen, het charisma van de MSP

We zijn geboren opdat de Kerk haar heiligheid kan ontplooien door anderen te dienen. Het boek “Navolging van Christus” is onze regel van geestelijk leven, en elke dag vormt het ons naar Christus. Onze staat als missionaris vraagt van ons een diepgeestelijk leven en terzelfdertijd “contemplatieven in actie” te zijn, geroepen tot een radicale inzet voor de missie “ad gentes”, uitgaande van een nederige en stille evangelisatie. 

Wij noemen onszelf Dienaars in directe verwijzing naar de Dienaar van Jahweh, waarbij de fundamenten van ons leven zijn: het Kruis, de stilte, de nederigheid en, bovenal, de gehoorzaamheid. Bij het overwegen van de gehoorzaamheid van Christus aan de Vader, willen wij tot in alle details trouw zijn aan het Leergezag van de Kerk. 
Wij voelen ons op bijzondere wijze beschermd door de H. Maagd Maria, “Heilige Maria, Moeder der Armen”, tot wie alle leden een tedere en evenwichtige devotie belijden.

Het boek "Navolging van Jezus Christus", de beitel van ons leven

De "Navolging van Jezus Christus" is onze regel van geestelijk leven, een beitel die ons elke dag vormt naar het beeld van Christus

De heilige Geest, de pijler van ons leven

Door dagelijks het "Veni Creator" en het "Veni Sancte Spiritus" te zingen, roepen wij de kracht van de Heilige Geest aan, de ware pijler van ons leven als missionaris.

Diepe liefde voor de Heilige Eucharistie

Elke dag wijden we in onze huizen een uur aan de Eucharistische aanbidding, in het verlangen dat Hij ons tot gebroken brood maakt voor de armen. 

De armen liefhebben in naam van de Kerk

Als wij de armen alleen materiële hulp geven, maken wij hen nog armer. Wij moeten hun alle rijkdommen van de Kerk aanbieden.

Zich bekeren: elke dag opnieuw, altijd

Wij zijn ons bewust van onze kleinheid en kwetsbaarheid en daarom voeren wij geregeld een "levensbalans" op.

Op zoek naar het eeuwig heil voor de armen

"De Beweging van Missionarissen Dienaars der Armen zal zich uitbreiden en diep wortelschieten als zij in God blijft en de eeuwige redding van de armen zoekt."


Om echte broeders van de armen te worden - aldus Paus Paulus VI - moeten de missionarissen ware navolgers van Jezus Christus zijn, reden waarom P. Giovanni het boek van de Navolging van Jezus Christus tot geestelijke regel van de MSP heeft gemaakt. 

Ons embleem: een getrouwe uitdrukking van ons charisma

 • De missionaris die de voeten wast

  Het toont onze bereidheid om ons leven in dienst te stellen van de armen (net zoals Jezus deed bij de voetwassing).  

 • Het lege Kruis

  Onze inzet om de zending van Christus voort te zetten komt tot uiting in het lege Kruis, in de wetenschap dat iedere missionaris zijn of haar plaats op het kruis moet innemen.

 • Vuur

  Het vertrouwen in de Heilige Geest en de eucharistische dimensie van ons leven worden voorgesteld door de vlammen.

Verloochen uzelf, draag uw kruis en volg Mij