Zusters

"Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan" (Mt 25, 40)

Ik wil met jullie meedoen

"Wie dit kind opneemt in Mijn Naam, neemt Mij op” (Lc 9, 46)

De zusters leiden een diep sacramenteel leven door dienst te doen aan de allerarmsten, waaronder ook zwaar zieke kinderen. Zij verrichten hun dienst in de volgende centra:

Ben je klaar om alles achter te laten?

Wil je deel uitmaken van dit werk?

Doe met ons mee